Otra Normativa

 • 25/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 de juny de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2020.
 • 12/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 12 de juny de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 11/06/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/517/2020, de 10 de juny, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a vint anys que s'emeten el mes de juny de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 10/06/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/511/2020, de 9 de juny, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a vint anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 29/05/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 de maig de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 15/05/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 de maig de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 30/04/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 d’abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 24/04/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/367/2020, de 23 d’abril, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes d’abril de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 23/04/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/364/2020, de 22 d’abril, per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 09/04/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 9 d'abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.