Otra Normativa

 • 24/10/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2024, durant el període actual d’interès.
 • 11/10/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 11 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 27/09/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de setembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/09/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de setembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2019, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 13/09/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 13 de setembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 30/08/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 d’agost de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/07/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de juliol de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 12/07/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 12 de juliol de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 28/06/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 de juny de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/06/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de juny de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2019.