Otra Normativa

 • 11/11/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 11 de novembre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado indexades a la inflació, amb venciment del 30 novembre 2048, 30 de novembre de 2049 i 30 de novembre de 2050, durant el període actual d’interès.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2030, durant el període actual d’interès.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2022,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2027, durant el període actual d’interès.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2024, durant el període actual d’interès.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2023, durant el període actual d’interès.
 • 14/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 14 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 30/09/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 de setembre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 28/09/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 de setembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2022, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.