Otra Normativa

 • 29/07/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 de juliol de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 15/07/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 de juliol de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 01/07/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 1 de juliol de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 30/06/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 de juny de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2022.
 • 28/06/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 de juny de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al tercer trimestre natural de l’any 2022, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 10/06/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 10 de juny de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 09/06/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/531/2022, de 8 de juny, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juny de 2022 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 08/06/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/516/2022, de 7 de juny, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 27/05/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de maig de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 13/05/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 13 de maig de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.