Normativa

 • 29/01/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/01/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2021 i el mes de gener de 2022.
 • 25/01/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 22 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2021 i el mes de gener de 2022, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • 22/01/2021 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Ordre ETD/27/2021, de 15 de gener, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2021 i gener de 2022.
 • 15/01/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 14/01/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/17/2021, de 14 de gener, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 13/01/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/13/2021, de 13 de gener, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 30/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes Resolució de 5 de gener de 2021 per la qual es corregeixen errors en la de 30 de desembre de 2020, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 29/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l‘any 2021.
 • 23/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2021, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.