Normativa

 • 19/10/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2030, durant el període actual d’interès.
 • 19/10/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • 11/10/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 11 d'octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes
 • 28/09/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 de setembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 27/09/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de setembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2018, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 14/09/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 14 de setembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 13/09/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/940/2018, de 12 de setembre, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació que s’emeten al mes de setembre de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 12/09/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/930/2018, d’11 de setembre, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, mitjançant el procediment de sindicació.
 • 04/09/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/909/2018, de 3 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre EIC/1300/2017, de 27 de desembre, per la qual es disposa la creació de Deuda del Estado durant l’any 2018 i gener de 2019 i s’autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l’Estat.
 • 31/08/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 31 d’agost de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.