Normativa

 • 03/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 3 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 30/12/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de desembre de 2019,, de la Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora que s'aplica a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l'any 2020.
 • 16/12/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 16 de desembre de 2019,, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2020, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 29/11/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 de novembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de desembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 15/11/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 de novembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 31/10/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 31 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 24/10/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2019, durant el període actual d’interès.
 • 24/10/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado indexades a la inflació, amb venciment del 30 novembre 2048, 30 de novembre de 2049 i 30 de novembre de 2050, durant el període actual d’interès.
 • 24/10/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • 24/10/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2030, durant el període actual d’interès.