Normativa

 • 11/09/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 11 de setembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 28/08/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 d’agost de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 31/07/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 10/07/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 10 de juliol de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de juny de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 25/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 de juny de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al tercer trimestre natural de l’any 2020, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 25/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 de juny de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2020.
 • 12/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 12 de juny de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 11/06/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/517/2020, de 10 de juny, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a vint anys que s'emeten el mes de juny de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 10/06/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/511/2020, de 9 de juny, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a vint anys mitjançant el procediment de sindicació.