Normativa Básica

 • 20/01/2022 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Ordre ETD/18/2022, de 18 de gener, per la qual es disposa la creació de Deuda del Estado durant l'any 2022 i gener de 2023 i es recullen les Clàusules d'Acció Col•lectiva normalitzades.
 • 22/01/2021 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Ordre ETD/27/2021, de 15 de gener, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2021 i gener de 2022.
 • 18/01/2020 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre ETD/9/2020, de 16 de gener,, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2020 i gener de 2021.
 • 18/03/1999 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 18 de març de 1999, Per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura de comptes de valors entre la Central d'Anotacions del Banco de España i els sistemes de compensació i liquidació de valors amb seu a la Unió Europea.
 • 04/03/1999 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ressolució del 4 de març de 1999, de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, Per la qual es regula la figura d'Entitat Negociant de Deute públic del Regne d'Espanya. Modificada per Ressolucions del 10 d'abril de 2000 i del 10 d'octubre de 2000, de la mateixa Direcció General.
 • 11/02/1999 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ressolució de l'11 de febrer de 1999 de la Direcció General del Tesoro i Politica Financera, Per la qual es regula la figura del Creador de Mercat de Deute públic del Regne d'Espanya. Modificada per Ressolucions del 23 de juliol de 1999, del 10 d'abril de 2000, del 10 d'octubre de 2000 i del 31 de juliol de 2001, de la mateixa Direcció General.
 • 10/02/1999 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 10 de febrer de 1999, Per la qual es regula la figura de Creador de Mercat de Deute públic del Regne d'Espanya.
 • 23/12/1998 - Real Decreto - Deuda Pública, Normativa Básica
  Reial Decret 2813/1998, del 23 de desembre, Pel qual s'estableix el procediment de redenominació a euros del Deute de l'Estat registrat en la Central d'Anotacions.
 • 24/11/1998 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 24 de novembre de 1998, Per la qual s'autoritza la realització per la Direcció General del Tesoro i Política Financera d'operacions d'intercanvi financer.
 • 14/10/1998 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del 14 d'octubre de 1998, Per la qual s'eliminen els valors nominals unitaris del Deute de l'Estat anotat i les tinences de Deute de l'Estat anotat constituïts per valors del mateix codi valor esdevenen tinences de saldos nominals.