Normativa

 • 27/01/2023 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de gener de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2023 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/01/2023 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/66/2023, de 26 de gener,, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de febrer de 2023 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 25/01/2023 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/61/2023, de 25 de gener,, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 21/01/2023 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 20 de gener de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2023 i el mes de gener de 2024.
 • 20/01/2023 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 19 de gener de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2023 i el mes de gener de 2024, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • 19/01/2023 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Ordre ETD/37/2023, de 17 de gener,, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2023 i gener de 2024.
 • 13/01/2023 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 13 de gener de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Obligaciones del Estado al mes de gener de 2023 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 05/01/2023 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 5 de gener de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2023 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 30/12/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 de desembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora que s'aplica a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l'any 2023.
 • 27/12/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 19 de desembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2023, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.