Cupó corregut

Explicación termino
Interès reportat i no pagat d'un bo. Es calcula multiplicant el tipus d'interès nominal (cupó nominal) per la fracció de temps transcorregut des que es va començar a reportar.