Compte de tercers

Explicación termino
Per a cada entitat gestora, registre global dels saldos de deute públic, contrapartida exacta, en tot moment, dels saldos mantinguts en aquest compte pels no titulars de compte propi que l'hagin triat com a registradora.