Skip to main content

Com ha de signar el cotitular d'un compte directe ?

Respuesta


Per poder signar la petició de compra, el cotitular del compte directe ha de seguir els passos següents:

  • Heu de sortir del servei de compra i venda de valors i tornar-hi a entrar, però seleccionant el certificat del cotitular .
  • Surten tres opcions:
    • Crear un compte conjunt associat a una subscripció .
    • Registrar les dades del vostre compte conjunt a Internet
    • Continuar amb l'alta.

Heu d'entrar en l'opció Continuar amb l'alta. Aquesta opció només estarà habilitada si accediu amb el certificat del cotitular. Si accediu amb el certificat de la persona que ha creat el compte, aquesta opció no estarà habilitada.

 

Sección
Deuda Pública