Cartera a venciment

Explicación termino
Cartera registrada a favor d'un participant en el mercat de deute públic anotat més els valors cedits temporalment menys els adquirits temporalment. Per tant, es tracta dels valors que aquest participant ha adquirit, independentment de les operacions de cessió o adquisició temporal que hagi efectuat.