Cartera disponible o registrada

Explicación termino
Saldo del compte de valors d'un agent participant en el mercat de deute públic anotat. Representa el volum de valors anotats de la seva propietat, independentment del tipus d'operació utilitzada per adquirir-los, en el moment del càlcul.