Bo segregable

Explicación termino
Valor negociable amb cupons periòdics que són susceptibles de segregació i negociació separada del principal, de manera que un valor amb n pagaments periòdics de cupó es converteix en n+1 (inclòs el principal) bons cupó zero. En el cas del Deute de l'Estat, aquesta operació només la poden efectuar els Creadors de Mercat. Pel que fa a l'àmbit de la negociació, compensació i liquidació, les segregacions s’han de fer sobre imports nominals múltiples de 100.000 euros, amb un mínim de 500.000 euros. D'altra banda, el valor nominal dels principals segregats i dels cupons segregats és de 100.000 euros i 1.000 euros, respectivament.