Amortizació d un valor

Explicación termino
Operació per la qual es retorna al tenidor del valor, al venciment d’aquest, el principal o el preu de reembossament (principal més prima o menys pèrdua).