Mercat Secundari

Explicación termino
És el mercat on es negocien valors prèviament emesos.