No Residents

No estan sotmesos a tributació a Espanya els rendiments derivats del Deute Públic espanyol, obtinguts per persones físiques o entitats no residents, sempre que no operin a través d'un establiment permanent a Espanya.