¿Pot comprar deute a través del sistema de comptes directes una persona no resident?

Respuesta

Els Comptes Directes són un servei creat pel Banc d'Espanya, d'acord amb el Tesoro Público, per poder subscriure i mantenir directament Deute de l'Estat al Banc d'Espanya. Per tant, són comptes de Valors del Tesoro, no d'efectiu, que qualsevol persona física o jurídica, resident a Espanya, pot tenir.
Per poder subscriure deute públic, directament a través del Banc d'Espanya o a través del web del Tesoro (www.tesoro.es), cal ser resident a Espanya.
En el cas de no ser resident espanyol, es pot adquirir deute públic espanyol a través d'entitats financeres .

Sección
Deuda Pública