.¿Cómo puedo obtener el DNI-e o el Certificado Digital 2CA?.

Respuesta

Us recomanem que accediu al vídeo següent: Com comprar Valors del Tesoro a través d'Internet (enllaç al vídeo:
 https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar).

DNIe: Cal que no estigui caducat i que el certificat electrònic d'autenticació i signatura electrònica que incorpora estiguin actius.

Certificado digital, clase: 2CA: LEl podem obtenir per Internet en tres passos molt senzills:

  1. Sollicitud del certificat d'usuari: Se sol.licita a través de la pàgina web de la fàbrica nacional de moneda i timbr  (http://www.cert.fnmt.es/), opció ciutadans / obtenir certificat (introduïm el NIF al formulari de petició). Quan acaba el procés, envien un codi de sol.licitud que cal conservar.
  2. Acreditar la identitat: Us heu de dirigir a una oficina de registre (tresoreria, seguretat social, etc.) i aportar el NIF i el codi de sollicitud.
  3. Descarregar el certificat: Des del mateix PC on s'ha fet la sol.licitud, baixem el certificat. Per fer-ho cal introduir el codi de sol.licitud. Un cop descarregat el certificat, es desa al navegador.

Per a més informació, podeu consultar el nostre vídeo de demostració:
 https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar

Sección
Deuda Pública