Patrons en proceso

Nesta páxina atopará os proxectos normativos sometidos ao trámite de consulta pública previa e de audiencia pública, de conformidade co disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas y e no art. 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro do Goberno