Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 16/07/2019 09/07/2019 16/07/2019 09/07/2019
Data de vencemento 11/10/2019 17/01/2020 17/04/2020 10/07/2020
Data de liquidación 19/07/2019 12/07/2019 19/07/2019 12/07/2019
Nominal solicitado 1.840,00 2.535,30 4.915,50 6.820,89
Nominal adjudicado 540,00 900,30 1.600,00 4.030,20
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Prezo mínimo aceptado 100,120 100,259 100,359 100,471
Tipo de xuro marxinal -0,510 -0,492 -0,471 -0,463
Prezo medio 100,121 100,261 100,360 100,473
Tipo de xuro medio -0,518 -0,496 -0,472 -0,465
Adxudicado ao marxinal 75,00 200,00 874,50 650,00
Primeiro prezo non admitido 100,119 100,259 100,357 100,470
Volume peticións a ese prezo 160,00 150,00 275,00 400,00
Peticións non competitivas No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,56)
Efectivo solicitado 1.842,13 2.541,47 4.932,54 6.851,68
Efectivo adxudicado 540,65 902,64 1.605,74 4.049,22
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de prorrateo - - 56,41 -
Ratio de cobertura 3,41 2,82 3,07 1,69
Anterior tipo marxinal -0,471 -0,389 -0,403 -0,360