Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 17/09/2019 10/09/2019 17/09/2019 10/09/2019
Data de vencemento 06/12/2019 06/03/2020 12/06/2020 11/09/2020
Data de liquidación 20/09/2019 13/09/2019 20/09/2019 13/09/2019
Nominal solicitado 2.055,00 2.605,00 4.645,03 6.751,42
Nominal adjudicado 480,00 780,00 1.320,03 4.035,80
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 129,467 0,00
Prezo mínimo aceptado 100,121 100,272 100,343 100,524
Tipo de xuro marxinal -0,563 -0,558 -0,462 -0,515
Prezo medio 100,122 100,275 100,344 100,530
Tipo de xuro medio -0,566 -0,563 -0,463 -0,521
Adxudicado ao marxinal 50,00 150,00 500,00 100,00
Primeiro prezo non admitido 100,120 100,272 100,342 100,523
Volume peticións a ese prezo 200,00 150,00 700,00 400,00
Peticións non competitivas No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,55)
Efectivo solicitado 2.057,34 2.611,88 4.660,30 6.785,87
Efectivo adxudicado 480,58 782,13 1.324,56 4.057,14
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 129,911 0,00
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 4,28 3,34 3,52 1,67
Anterior tipo marxinal -0,527 -0,529 -0,544 -0,502