Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 10/12/2019 14/01/2020 10/12/2019 14/01/2020
Data de vencemento 06/03/2020 10/07/2020 11/09/2020 15/01/2021
Data de liquidación 13/12/2019 17/01/2020 13/12/2019 17/01/2020
Nominal solicitado 1.995,02 2.975,00 3.715,00 6.706,52
Nominal adjudicado 380,00 1.005,00 1.250,00 4.100,88
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Prezo mínimo aceptado 100,136 100,221 100,350 100,447
Tipo de xuro marxinal -0,580 -0,452 -0,460 -0,440
Prezo medio 100,137 100,223 100,353 100,457
Tipo de xuro medio -0,584 -0,457 -0,463 -0,450
Adxudicado ao marxinal 65,00 250,00 510,00 300,00
Primeiro prezo non admitido 100,135 100,220 100,349 100,445
Volume peticións a ese prezo 75,00 70,00 150,00 100,00
Peticións non competitivas No aceptadas (0,02) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,57)
Efectivo solicitado 1.997,56 2.981,30 3.727,41 6.735,53
Efectivo adxudicado 380,52 1.007,23 1.254,39 4.119,53
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 5,25 2,96 2,97 1,64
Anterior tipo marxinal -0,592 -0,443 -0,486 -0,448