Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 15/10/2019 12/11/2019 15/10/2019 12/11/2019
Data de vencemento 17/01/2020 08/05/2020 10/07/2020 13/11/2020
Data de liquidación 18/10/2019 15/11/2019 18/10/2019 15/11/2019
Nominal solicitado 1.980,14 2.790,00 5.155,04 7.922,25
Nominal adjudicado 470,10 1.065,00 1.590,04 3.826,63
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 40,433 393,205
Prezo mínimo aceptado 100,146 100,229 100,359 100,453
Tipo de xuro marxinal -0,576 -0,470 -0,484 -0,446
Prezo medio 100,147 100,233 100,361 100,465
Tipo de xuro medio -0,581 -0,477 -0,486 -0,457
Adxudicado ao marxinal 100,00 235,00 625,00 550,00
Primeiro prezo non admitido 100,146 100,229 100,359 100,452
Volume peticións a ese prezo 100,00 150,00 200,00 750,00
Peticións non competitivas No aceptadas (0,04) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,55)
Efectivo solicitado 1.982,82 2.796,20 5.172,90 7.956,78
Efectivo adxudicado 470,79 1.067,46 1.595,75 3.844,20
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 40,579 395,030
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 4,21 2,62 3,24 2,07
Anterior tipo marxinal -0,563 -0,495 -0,462 -0,469