Alta en el Registro de la Entidad Gestora

As Entidades Xestoras deberán dar de alta no Rexistro de Terceiros as subscricións realizadas no nome de terceiros, coincidindo a data valor do alta coa correspondente data de abono na súa conta na Central de Anotacións.