Débeda en Divisas


Desde principios dos anosoitenta, o Reino de España vén sendo un participante activo dos mercados de capitais internacionais, o que permitiu a diversificación das fontes de financiamento e da distribución do risco. Como resultado, na actualidade, o Tesoro está considerado un emisor soberano de prestixio e solvencia, feito que é recoñecido polas principais axencias internacionais de cualificación crediticia.

Na actualidade, o financiamento en divisas ten un papel complementario ao financiamento en euros. Un dos seus obxectivos prioritarios, ademais da posible obtención de aforro en custo a través de operacións de arbitraxe, é diversificar a base investidora internacional en bonos do Reino de España. O peso da débeda do Tesoro denominada en divisas na débeda total en circulación sitúase por debaixo do 1%.

A composición por moedas da débeda en divisas do Tesoro (antes de swaps) mostra unha preeminencia dos bonos denominados en dólares, seguidos a distancia, por yens e libras esterlinas. Por instrumentos, destaca o segmento composto por instrumentos negociables: eurobonos e Notas a Medio Prazo, sendo nula na actualidade a participación de préstamos. La exposición da carteira de débeda en divisas ás variacións do tipo de cambio é practicamente nula, dado o escaso volume destas emisións sobre a totalidade da débeda en circulación e a que están cubertas, nunha alta porcentaxe, mediante swaps