Consulta de garantías e depósitos

Se vostede é unha persoa física e desexa consultar o estado dun depósito ou dunha garantía constituídos perante a Caja a partir do 01/01/2000, e que aínda estea en vigor, deberá subscribirse previamente ao servicio de consulta de Caja General de Depósitos.

Unha vez subscrito, vostede poderá acceder ao servizo de consulta:

Para máis información sobre o sistema Cl@ve pode consultar a seguinte ligazón