Logotipo del MEH

Menú Izquierda

Contenido

Subdirección General de Informática y Gestión

  • 345/2012 Errege Dekretua, otsailaren 10ekoa, zeinak Ekonomia eta Lehiakortasuneko Ministerioaren oinarrizko egitura arautzen duen.

  • Informatika eta Kudekaetako Azpizuzendaritza Nagusia, 1. ataleko o) paragrafoan adierazitako funtzioak beteko dituena.

  • viñeta Funciones:

    o) Idazkaritza Nagusiari esleitutako aplikazio informatikoen diseinua eta garapena, eta baita hari esleitutako baliabide materialen zein aurrekontuen kudeaketari buruzko ahalmenak ere, Kontabilitate-informazioko sistema barneratuarekin Estatuko Administrazioko Interbentzio Nagusiaren funtzioen aurka egin gabe eta, Azpi-idazkaritzaren Informazio eta Komunikazio Teknologien Azpizuzendaritzarekin elkarlanean beti ere .
Menu Servicios

  • Kontaktatu