Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 1,95% (VR 11a) O 1,85% O 2,70% O 3,45%
Enkante-eguna 18/07/2019 20/06/2019 04/07/2019 08/11/2018
Mugaeguna 30/07/2030 30/07/2035 31/10/2048 30/07/2066
Likidazio data 23/07/2019 25/06/2019 09/07/2019 13/11/2018
Eskatutako nominal 2.414,16 2.117,53 1.767,11 1.899,15
Esleitutako nominal 1.459,14 1.487,53 1.482,11 800,00
Esleitutako nominal (2ª vuelta) [1] 0,00 0,00 178,79
Gutxieneko prezio 115,770 114,320 137,250 110,350
Interes-tasa marjinal 0,477 0,890 1,187 3,036
Ex-kupoi batez besteko prezio 115,964 114,440 137,918 110,492
Batez besteko erosprezio 117,874 115,010 139,778 111,492
Batez besteko interes-tasa 0,461 0,883 1,165 3,030
Marjinalari esleitua 35,00 267,00 25,00 463,86
1.go prezio ez-onartua 115,760 114,310 137,220 110,320
Prezio horretan eskaera-bolumen 195,00 65,00 5,00 15,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,14 0,53 0,11 0,15
Eskatutako efektiboa 2.839,65 2.431,89 2.462,14 2.112,31
Esleitutako efektiboa 1.719,27 1.710,24 2.068,53 891,24
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) [1] 0,00 0,00 199,33
Hainbanatze portzentai - - - 40,29
Estaldura-ratio 1,65 1,42 1,19 2,37
Aureko marjinal-tasa 0,285 1,475 2,130 2,674