Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 0,60% O 1,85% O 2,70% O 3,45%
Enkante-eguna 07/11/2019 07/11/2019 03/10/2019 05/09/2019
Mugaeguna 31/10/2029 30/07/2035 31/10/2048 30/07/2066
Likidazio data 12/11/2019 12/11/2019 08/10/2019 10/09/2019
Eskatutako nominal 2.327,63 1.695,67 1.279,35 1.221,57
Esleitutako nominal 1.012,63 1.035,67 749,05 995,57
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 0,00 9,213 0,002
Gutxieneko prezio 102,930 116,970 142,110 167,010
Interes-tasa marjinal 0,301 0,705 1,018 1,464
Ex-kupoi batez besteko prezio 102,983 117,062 142,568 167,832
Batez besteko erosprezio 103,003 117,592 145,098 168,232
Batez besteko interes-tasa 0,295 0,699 1,003 1,447
Marjinalari esleitua 201,00 150,00 20,00 503,00
1.go prezio ez-onartua 102,920 116,960 142,100 167,000
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,00 90,00 12,80 15,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,63 0,67 1,05 0,57
Eskatutako efektiboa 2.393,16 1.990,62 1.848,08 2.045,83
Esleitutako efektiboa 1.042,81 1.217,52 1.085,83 1.670,30
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 0,00 13,368 0,003
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,30 1,64 1,71 1,23
Aureko marjinal-tasa 0,256 0,658 1,286 3,036