Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 1,45% O 1,85% O 2,70% O 3,45%
Enkante-eguna 23/05/2019 23/05/2019 09/05/2019 08/11/2018
Mugaeguna 30/04/2029 30/07/2035 31/10/2048 30/07/2066
Likidazio data 28/05/2019 28/05/2019 14/05/2019 13/11/2018
Eskatutako nominal 1.972,76 1.687,77 1.047,39 1.899,15
Esleitutako nominal 1.497,76 1.342,77 800,39 800,00
Esleitutako nominal (2ª vuelta) [1] [1] 0,00 178,79
Gutxieneko prezio 105,730 105,350 112,350 110,350
Interes-tasa marjinal 0,845 1,475 2,130 3,036
Ex-kupoi batez besteko prezio 105,789 105,483 112,614 110,492
Batez besteko erosprezio 104,916 114,054 114,054 111,492
Batez besteko interes-tasa 0,839 1,466 2,119 3,030
Marjinalari esleitua 100,00 50,00 65,00 463,86
1.go prezio ez-onartua 105,720 105,340 112,330 110,320
Prezio horretan eskaera-bolumen 20,00 50,00 25,00 15,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,76 0,77 0,39 0,15
Eskatutako efektiboa 2.087,52 1.785,64 1.192,55 2.112,31
Esleitutako efektiboa 1.585,85 1.421,80 912,50 891,24
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) [1] [1] 0,00 199,33
Hainbanatze portzentai - - - 40,29
Estaldura-ratio 1,32 1,26 1,31 2,37
Aureko marjinal-tasa 0,945 1,652 2,367 2,674