Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 0,60% O 2,35% (VR 14a) O 2,70% O 3,45%
Enkante-eguna 05/09/2019 01/08/2019 01/08/2019 05/09/2019
Mugaeguna 31/10/2029 30/07/2033 31/10/2048 30/07/2066
Likidazio data 10/09/2019 06/08/2019 06/08/2019 10/09/2019
Eskatutako nominal 2.800,33 1.146,50 793,06 1.221,57
Esleitutako nominal 1.685,33 826,50 404,06 995,57
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,501 165,74 85,48 0,002
Gutxieneko prezio 104,100 123,280 134,270 167,010
Interes-tasa marjinal 0,190 0,608 1,286 1,464
Ex-kupoi batez besteko prezio 104,198 123,497 134,470 167,832
Batez besteko erosprezio 104,338 123,537 136,530 168,232
Batez besteko interes-tasa 0,181 0,593 1,279 1,447
Marjinalari esleitua 375,00 100,00 55,00 503,00
1.go prezio ez-onartua 104,090 123,260 134,260 167,000
Prezio horretan eskaera-bolumen 75,00 10,00 5,00 15,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,33 0,50 0,06 0,57
Eskatutako efektiboa 2.916,60 1.413,08 1.077,76 2.045,83
Esleitutako efektiboa 1.757,93 1.020,54 551,42 1.670,30
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,523 204,75 116,70 0,003
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,66 1,39 1,96 1,23
Aureko marjinal-tasa 0,307 0,890 1,187 3,036