Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 16/07/2019 09/07/2019 16/07/2019 09/07/2019
Mugaeguna 11/10/2019 17/01/2020 17/04/2020 10/07/2020
Likidazio data 19/07/2019 12/07/2019 19/07/2019 12/07/2019
Eskatutako nominal 1.840,00 2.535,30 4.915,50 6.820,89
Esleitutako nominal 540,00 900,30 1.600,00 4.030,20
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 100,120 100,259 100,359 100,471
Interes-tasa marjinal -0,510 -0,492 -0,471 -0,463
Batez besteko erosprezio 100,121 100,261 100,360 100,473
Batez besteko interes-tasa -0,518 -0,496 -0,472 -0,465
Marjinalari esleitua 75,00 200,00 874,50 650,00
1.go prezio ez-onartua 100,119 100,259 100,357 100,470
Prezio horretan eskaera-bolumen 160,00 150,00 275,00 400,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,56)
Eskatutako efektiboa 1.842,13 2.541,47 4.932,54 6.851,68
Esleitutako efektiboa 540,65 902,64 1.605,74 4.049,22
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - 56,41 -
Estaldura-ratio 3,41 2,82 3,07 1,69
Aureko marjinal-tasa -0,471 -0,389 -0,403 -0,360