Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 14/05/2019 07/05/2019 14/05/2019 07/05/2019
Mugaeguna 16/08/2019 15/11/2019 14/02/2020 08/05/2020
Likidazio data 17/05/2019 10/05/2019 17/05/2019 10/05/2019
Eskatutako nominal 2.145,00 2.545,00 4.345,11 8.632,19
Esleitutako nominal 450,00 475,00 1.140,11 3.674,57
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 60,10 0,00 609,56
Gutxieneko prezio 100,123 100,209 100,286 100,339
Interes-tasa marjinal -0,486 -0,396 -0,376 -0,334
Batez besteko erosprezio 100,124 100,209 100,286 100,341
Batez besteko interes-tasa -0,490 -0,397 -0,376 -0,336
Marjinalari esleitua 100,00 150,00 590,00 477,00
1.go prezio ez-onartua 100,123 100,208 100,286 100,338
Prezio horretan eskaera-bolumen 125,00 50,00 190,00 1.312,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,55)
Eskatutako efektiboa 2.147,54 2.549,96 4.357,01 8.660,05
Esleitutako efektiboa 450,56 475,99 1.143,37 3.687,07
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 60,22 0,00 611,64
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 4,77 5,36 3,81 2,35
Aureko marjinal-tasa -0,415 -0,380 -0,361 -0,331