Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 15/10/2019 12/11/2019 15/10/2019 12/11/2019
Mugaeguna 17/01/2020 08/05/2020 10/07/2020 13/11/2020
Likidazio data 18/10/2019 15/11/2019 18/10/2019 15/11/2019
Eskatutako nominal 1.980,14 2.790,00 5.155,04 7.922,25
Esleitutako nominal 470,10 1.065,00 1.590,04 3.826,63
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 0,00 40,433 393,205
Gutxieneko prezio 100,146 100,229 100,359 100,453
Interes-tasa marjinal -0,576 -0,470 -0,484 -0,446
Batez besteko erosprezio 100,147 100,233 100,361 100,465
Batez besteko interes-tasa -0,581 -0,477 -0,486 -0,457
Marjinalari esleitua 100,00 235,00 625,00 550,00
1.go prezio ez-onartua 100,146 100,229 100,359 100,452
Prezio horretan eskaera-bolumen 100,00 150,00 200,00 750,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,04) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,55)
Eskatutako efektiboa 1.982,82 2.796,20 5.172,90 7.956,78
Esleitutako efektiboa 470,79 1.067,46 1.595,75 3.844,20
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 0,00 40,579 395,030
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 4,21 2,62 3,24 2,07
Aureko marjinal-tasa -0,563 -0,495 -0,462 -0,469