Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 20/08/2019 10/09/2019 20/08/2019 10/09/2019
Mugaeguna 15/11/2019 06/03/2020 08/05/2020 11/09/2020
Likidazio data 23/08/2019 13/09/2019 23/08/2019 13/09/2019
Eskatutako nominal 2.020,00 2.605,00 4.050,00 6.751,42
Esleitutako nominal 550,00 780,00 1.025,00 4.035,80
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 100,124 100,272 100,393 100,524
Interes-tasa marjinal -0,527 -0,558 -0,544 -0,515
Batez besteko erosprezio 100,124 100,275 100,395 100,530
Batez besteko interes-tasa -0,528 -0,563 -0,546 -0,521
Marjinalari esleitua 430,00 150,00 200,00 100,00
1.go prezio ez-onartua 100,123 100,272 100,393 100,523
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00 150,00 450,00 400,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,00) No aceptadas (-) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,55)
Eskatutako efektiboa 2.022,38 2.611,88 4.065,42 6.785,87
Esleitutako efektiboa 550,68 782,13 1.029,04 4.057,14
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 3,67 3,34 3,95 1,67
Aureko marjinal-tasa -0,510 -0,529 -0,471 -0,502