Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,05% B 0,25%
Enkante-eguna 18/07/2019 01/08/2019
Mugaeguna 31/10/2021 30/07/2024
Likidazio data 23/07/2019 06/08/2019
Eskatutako nominal 2.150,00 2.107,01
Esleitutako nominal 1.285,00 1.402,01
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 19,88 263,54
Gutxieneko prezio 101,140 102,450
Interes-tasa marjinal -0,448 -0,237
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,184 102,537
Batez besteko erosprezio 101,224 102,537
Batez besteko interes-tasa -0,467 -0,254
Marjinalari esleitua 125,00 125,00
1.go prezio ez-onartua 101,130 102,420
Prezio horretan eskaera-bolumen 145,00 10,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (0,00)
Eskatutako efektiboa 2.175,27 2.158,19
Esleitutako efektiboa 1.300,54 1.437,13
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 20,12 270,23
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 1,67 1,50
Aureko marjinal-tasa -0,400 -0,192