Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,05% B 0,25%
Enkante-eguna 09/01/2020 09/01/2020
Mugaeguna 31/10/2021 30/07/2024
Likidazio data 14/01/2020 14/01/2020
Eskatutako nominal 3.656,40 3.058,03
Esleitutako nominal 2.036,40 1.353,03
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 100,770 101,560
Interes-tasa marjinal -0,375 -0,091
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,799 101,613
Batez besteko erosprezio 100,809 101,723
Batez besteko interes-tasa -0,391 -0,103
Marjinalari esleitua 250,00 150,00
1.go prezio ez-onartua 100,760 101,550
Prezio horretan eskaera-bolumen 355,00 130,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (0,01)
Eskatutako efektiboa 3.684,37 3.107,60
Esleitutako efektiboa 2.052,71 1.376,11
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 1,80 2,26
Aureko marjinal-tasa -0,430 -0,064