Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,05% B 0,25%
Enkante-eguna 19/09/2019 05/09/2019
Mugaeguna 31/10/2021 30/07/2024
Likidazio data 24/09/2019 10/09/2019
Eskatutako nominal 2.520,03 2.081,01
Esleitutako nominal 1.200,00 856,00
Esleitutako nominal (2ª vuelta) [1] 0,001
Gutxieneko prezio 101,070 102,790
Interes-tasa marjinal -0,452 -0,316
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,124 102,869
Batez besteko erosprezio 101,164 102,899
Batez besteko interes-tasa -0,477 -0,331
Marjinalari esleitua 70,00 25,00
1.go prezio ez-onartua 101,050 102,770
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00 5,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,01)
Eskatutako efektiboa 2.546,76 2.138,18
Esleitutako efektiboa 1.213,73 880,68
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) [1] 0,001
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 2,10 2,43
Aureko marjinal-tasa -0,448 -0,237