Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,05% B 0,25%
Enkante-eguna 17/10/2019 17/10/2019
Mugaeguna 31/10/2021 30/07/2024
Likidazio data 22/10/2019 22/10/2019
Eskatutako nominal 1.975,00 2.045,02
Esleitutako nominal 1.060,00 780,02
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 100,980 102,210
Interes-tasa marjinal -0,430 -0,210
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,014 102,261
Batez besteko erosprezio 101,064 102,321
Batez besteko interes-tasa -0,447 -0,221
Marjinalari esleitua 270,00 150,00
1.go prezio ez-onartua 100,970 102,200
Prezio horretan eskaera-bolumen 70,00 175,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (-)
Eskatutako efektiboa 1.994,82 2.090,02
Esleitutako efektiboa 1.071,17 798,02
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 1,86 2,62
Aureko marjinal-tasa -0,452 -0,316