Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,05% B 0,25%
Enkante-eguna 17/10/2019 05/12/2019
Mugaeguna 31/10/2021 30/07/2024
Likidazio data 22/10/2019 10/12/2019
Eskatutako nominal 1.975,00 2.422,00
Esleitutako nominal 1.060,00 1.622,00
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 100,980 101,460
Interes-tasa marjinal -0,430 -0,064
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,014 101,558
Batez besteko erosprezio 101,064 101,648
Batez besteko interes-tasa -0,447 -0,085
Marjinalari esleitua 270,00 50,00
1.go prezio ez-onartua 100,970 101,450
Prezio horretan eskaera-bolumen 70,00 155,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (-)
Eskatutako efektiboa 1.994,82 2.459,61
Esleitutako efektiboa 1.071,17 1.648,26
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 1,86 1,49
Aureko marjinal-tasa -0,452 -0,101