Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,05% B 0,25%
Enkante-eguna 04/04/2019 23/05/2019
Mugaeguna 31/10/2021 30/07/2024
Likidazio data 09/04/2019 28/05/2019
Eskatutako nominal 3.865,01 2.307,23
Esleitutako nominal 1.190,00 1.132,23
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 33,22 [1]
Gutxieneko prezio 100,750 101,120
Interes-tasa marjinal -0,240 0,033
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,760 101,170
Batez besteko erosprezio 100,780 100,855
Batez besteko interes-tasa -0,244 0,023
Marjinalari esleitua 435,00 275,00
1.go prezio ez-onartua 100,740 101,110
Prezio horretan eskaera-bolumen 675,00 250,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,00) 0,23
Eskatutako efektiboa 3.893,02 2.332,81
Esleitutako efektiboa 1.199,24 1.145,65
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 33,48 [1]
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 3,25 2,04
Aureko marjinal-tasa -0,172 0,093