Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,05% B 0,25%
Enkante-eguna 18/07/2019 18/07/2019
Mugaeguna 31/10/2021 30/07/2024
Likidazio data 23/07/2019 23/07/2019
Eskatutako nominal 2.150,00 2.095,00
Esleitutako nominal 1.285,00 1.220,00
Esleitutako nominal (2ª vuelta) [1] [1]
Gutxieneko prezio 101,140 102,230
Interes-tasa marjinal -0,448 -0,192
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,184 102,296
Batez besteko erosprezio 101,224 102,366
Batez besteko interes-tasa -0,467 -0,205
Marjinalari esleitua 125,00 75,00
1.go prezio ez-onartua 101,130 102,220
Prezio horretan eskaera-bolumen 145,00 125,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (-)
Eskatutako efektiboa 2.175,27 2.142,35
Esleitutako efektiboa 1.300,54 1.248,64
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) [1] [1]
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 1,67 1,72
Aureko marjinal-tasa -0,400 -0,172