Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Zenbatekoa milioi eurotan)
5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio B €i 0,15% O €i 1,00% (VR 11a 6m) O €i 0,70%
Enkante-eguna 04/07/2019 06/06/2019 09/05/2019
Mugaeguna 30/11/2023 30/11/2030 30/11/2033
Likidazio data 09/07/2019 11/06/2019 14/05/2019
Eskatutako nominal 1.600,00 1.456,00 1.124,02
Esleitutako nominal 400,00 476,00 482,02
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 105,310 114,690 106,310
Interes-tasa marjinal -1,024 -0,259 0,257
Ex-kupoi batez besteko prezio 105,368 114,990 106,461
Batez besteko erosprezio 108,412 120,137 108,315
Batez besteko interes-tasa -1,037 -0,283 0,247
Marjinalari esleitua 50,00 45,00 25,00
1.go prezio ez-onartua 105,300 114,660 106,300
Prezio horretan eskaera-bolumen 125,00 130,00 30,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (0,00) 0,02
Eskatutako efektiboa 1.724,97 1.739,32 1.210,36
Esleitutako efektiboa 433,57 571,17 521,83
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 4,00 3,06 2,33
Aureko marjinal-tasa -0,723 0,126 0,753