Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Zenbatekoa milioi eurotan)
5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio B €i 0,15% O €i 1,00% (VR 11a3m) O €i 0,70%
Enkante-eguna 04/07/2019 05/09/2019 09/05/2019
Mugaeguna 30/11/2023 30/11/2030 30/11/2033
Likidazio data 09/07/2019 10/09/2019 14/05/2019
Eskatutako nominal 1.600,00 970,00 1.124,02
Esleitutako nominal 400,00 500,00 482,02
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 0,00 78,321 0,00
Gutxieneko prezio 105,310 119,920 106,310
Interes-tasa marjinal -1,024 -0,699 0,257
Ex-kupoi batez besteko prezio 105,368 120,193 106,461
Batez besteko erosprezio 108,412 126,596 108,315
Batez besteko interes-tasa -1,037 -0,720 0,247
Marjinalari esleitua 50,00 5,00 25,00
1.go prezio ez-onartua 105,300 119,900 106,300
Prezio horretan eskaera-bolumen 125,00 50,00 30,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (-) 0,02
Eskatutako efektiboa 1.724,97 1.222,14 1.210,36
Esleitutako efektiboa 433,57 632,62 521,83
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 0,00 99,151 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 4,00 1,94 2,33
Aureko marjinal-tasa -0,723 -0,259 0,753