Alta Erakunde Kudeatzailearen erregistroan

Erakunde Kudeatzaileek hirugarren batzuen izenean egindako harpidetzen alta eman beharko dute Hirugarren batzuen Erregistroan. Gainera, altaren balioaren eguna eta Idazpenen Bulego Nagusian bere kontuan ordaintzeko eguna berdinak izango dira.