Preguntas frecuentes

1. Zer nolako garantiak onartzen dira Caja General de Depósitosen?

Arau zehatzean zehazten denaren aurka egin gabe, non garantia zehatzak eratzera behartzen den, Cajak horrela eratutako garantiak onartzen ditu:

 • esku-dirutan
 • abal bidez (kreditu-entitate edo elkarrekiko garantien sozietateena)
 • kauzio-aseguru bidez (kauzio-alorrean eragiteko baimendutako aseguru-etxeenak)
 • balore bidez (balore gisa zor publikoa bakarrik hartuko da) eta diru-inbertsioko funtsen bidez.

Kontratazio publikoari dagokionez, ez dira onartuko garantiak diru-inbertsio funtsetan.

En materia de contratación pública, no se admitirán las garantías en fondos de inversión monetarios.

 

2. Zein dira Caja General de Depósitosen eratu behar diren garantiak?

Cajan era daitezkeen garantiak Administración General del Estadoko organoen eskura eta haren mendeko edo hari lotutako erakunde publikoen eskura geratuko direla adierazten duten araudiei dagokienak izango dira (erakunde autonomo edo enpresa-erakunde publikoak).

Cajan eratu ahal izango dira Administración Autonómica eta Administración Localen xedapeneko garantiak, hura ahalbidetzen duen hitzarmenen bat dagoenean. Egun ez dago halako hitzarmenik indarrean.

3. Non aurkeztu behar dira Administración Públicako kontratuen araudiak eskatzen dituen garantiak?

Behin betiko garantia guztiak eta esku-dirutan eratutako behin behineko garantiak Caja General de Depósitosen aurkeztuko dira.

4. Ba al dago nahitaez jarraitu behar den abal-ereduren bat edo kauzio-aseguruaren ereduren bat?

Bai: 

Abal eredua

Kauzio-aseguru eredua

Eredu horiek hurrengo estekan deskarga ditzakezu

 

5. Zenbat denboraz egon behar dute garantiek Caja General de Depósitosen?

 Cajak garantiak zainduko ditu gordailua edo garantia eskatu zituen Administrazioak haiei dagokien baliogabetze-agindua igorri arte.

6. Nola berreskuratzen dira baliogabetutako garantiaak?

Berme baten itzulera jada ez da beharrezkoa denean ezarritako betebeharra betetzeari erantzun beharrik izan. Gordailua edo bermea eskatu duen administrazioak fondoari bidaliko dion baliogabetze agindua emango du. Une horretatik aurrera, Funtsak bermeak interesdunari itzultzeko prozedurak hasiko ditu.

Eskudiruaren bermeen itzulera bermeak izendatutako kontua banku transferentziaren bidez egiten da.

Bermeak eta aseguruak direla eta, gogorarazi behar da ez dela beharrezkoa dokumentu hori kutxazainetik kentzea, bermea ezeztatzearen frogagiriak kaleratzeko ahalmen osoa baitu.

Zorraren immobilizazio ziurtagiria kentzeko, edo edozein kasutan, berme edo aseguru aseguruaren jatorrizko agiria kendu behar baduzu, agiria erretiratuko duen pertsona kutxan agertu beharko da: egoitzan edo sukurtsalean. Aipatutako bermea ezarri zen.

Pertsona horrek prokuradore edo idatzizko baimena aurkeztu beharko du, sozietatearen sinadurarekin eta zigiluarekin, berme hori kentzeko aukera ematen duena, bere izena, IFZ eta ordezkatzen duen enpresa adieraziz (hala badagokio).

Bermeak, aseguruak eta zorra eta inbertsio funtsak immobilizatzeko ziurtagiriak kentzen ziren Funtsaren bulegoan erretiratzen dira.

7. Bere horiei aplikatu ahal zaie enbargo judizial edo administratiborik?

Erabilera libreko gordailuei edo esku-dirutan egindako garantiei aplikatu ahal izango zaie enbargo judiziala edo admnistratiboa, eskatu zuen Administrazioak baliogabetu ondoren.

8. Konfiskatu daitezke Cajan eratutako garantiak?

Bai, Gordailuen Caja Orokorraren Araudian zehaztutako prozeduraren bitartez.

9. Nola erregistratzen naiz SECAD zerbitzuan sartzeko?

SECAD zerbitzurako sarbideak ez du aldez aurretik erregistratu behar agintari publiko baten kasuan izan ezik, kasu horretan gordailuen eta bermeen ezeztapenean eta itzulketetan emandako argibideak jarraitu behar dituzu.

Banku edo aseguru konpainia baten izenean sartzen bazara, baldintza hauek hauek dira:

 • Baliozko ziurtagiri elektronikoa izatea, pertsona fisikoa den edo pertsona juridikoko ordezkaria izan
 • Izan nahikoa eskumen Madrilgo Caja General de Depósitos kutxaren aurrean *.

* Urte osoan zehar, datu-base batean biltzea aurreikusi da dagozkien probintzietako Delegaciones de Economía y Hacienda guztietan oinarritutako prokuradoreak, horrela eskumenak Delegación de Economía y Hacienda batean nahikoa izan diren agenteak izan daitezen. aurkeztu Caja General de Depósitos SECAD aplikaziora sar daiteke)

10. Soy un apoderado de un banco o entidad aseguradora con poderes bastanteados ante la Caja de otra provincia ¿Cómo puedo acceder a SECAD para constituir una garantía?

Gaur egun, SECAD sistemak, murrizketa teknikoak direla eta, Madrilgo Caja General de Depósitos prokuradoreen erregistroa soilik kontsultatu dezake. Beraz, SECAD erabiltzeko prokuradorea Madrilgo Caja General de Depósitos aurkeztu beharko duzu.

Hala ere, urte osoan zehar datu base batean biltzea aurreikusi da dagozkien probintzietako Delegaciones de Economía eta Hacienda Delegaciones de Economía guztietan izandako prokuradoreak, beraz Delegación de Economía eta Hacienda Delegación de Economía batean ezarri diren agenteak izan daitezen. Caja General de Depósitos aurkeztu ahal izateko, SECAD aplikaziora sar zaitezke.

11. Banku edo aseguru konpainia baten agente gisa, zer motako ziurtagiri elektronikoak erabil ditzaket SECAD zerbitzuan sartzeko?

SECAD zerbitzuaren bidez izapide telematikoak sartu eta aurrera eramateko, ziurtagiri hauetako bat izan behar duzu:

 • Pertsona fisikoaren ziurtagiri elektronikoa
 • Ordezkarien ziurtagiri elektronikoa

Pertsona fisikoa Madrilgo Caja General de Depósitos aurrean banku entitatearen edo aseguratzailearen agente izan behar da. Hala ere, urte osoan zehar datu base batean bateratzea aurreikusi da dagozkien probintzietako Delegaciones de Economía eta Hacienda Delegaciones de Economía guztietan izandako prokuradoreak, horrela eskumenak Delegación de Economía eta Hacienda Delegación de Economía batean ezarri badira. Caja General de Depósitos aurkeztu ahal izateko, SECAD aplikaziora sar zaitezke

Jakinarazten da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) administrazio publikoen aurrean jarduteko balio duen pertsona fisikoaren doako ziurtagiri elektronikoak lortzea ahalbidetzen duela.

12. Bankuak edo aseguru konpainiak beste IFZ batekin eratu ziren bermeak dituzte. Nola egiaztatu dezaket berme horien egoera?

Banku edo aseguru konpainiek, negozioen batzeagatik edo beste edozein zirkunstantziaren ondorioz, beste IFZ batekin eratutako bermeak kontsultatzeko gai izan behar badu, konstituzio-otrasgarantias@tesoro.mineco.es helbidera idatzita bidali beharko du. eta aipatutako IFZari dagozkion bermeak kontsultatzeko eta Caja General de Depósitos eskaera horren zilegitasuna egiaztatzeko eta kontsulta ahalbidetzeko jarraitu ahal izango duen edozein dokumentazio erantsi.

13. Gordailua edo bermea eratu duen enpresa edo pertsona fisikoa naiz. Nola egiaztatu dezaket gordailuaren edo bermearen egoera?

SECAD aplikazioak bermatzen duen pertsona fisiko edo konpainiak (bermea, aseguru segurua edo dirutan bermea) edo gordailua ahalbidetzen du, beraren egoera egiaztatu, baita erantsitako agiri osagarriak deskargatu ere, eratu edo ezeztatzeko berme edo gordailua. .

Kontsulta honetarako hurrengo motako ziurtagiri elektronikoa erabili behar duzu:

 • Pertsona fisikoa: pertsona fisikoaren ziurtagiri elektronikoa
 • Enpresa: pertsona juridikoaren ordezkariaren ziurtagiri elektronikoa

SECAD aplikazioa sartutako pertsona identifikatzeko eta parte hartzen duen alderdi horietako bat bezala gordetako berme eta gordailu horiek kontsultatzeko baimendutako ziurtagiri elektronikoan oinarrituko da.

Jakinarazten da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) administrazio publikoen aurrean jarduteko balio duen pertsona fisikoaren doako ziurtagiri elektronikoak lortzea ahalbidetzen duela.

14. SECADekin arazoren bat baldin badut, nora noa?

Erabiltzaileari bi kontsulta bide jarri zaizkio, bata zalantzak edo arazoei buruz bermeak eratzeko / ezeztatzeko prozedurari buruz (adibidez, bermearen egoerari buruzko zalantzak, edo eratzeari ahalbidetzen duen arauaren inguruan). gauza bera, etab.) eta beste bat SECAD aplikazioaren zalantza edo arazo teknikoekin lotuta (adibidez: ezin da sartu aplikaziora, sinadura elektronikoaren arazoak, etab.)

Zure kontsulta edo gertakaria arintasunez eta berehaltasun handienarekin konpontzeko, garrantzitsua da kanal egokia erabiltzea:

 • Konstituzio / ezeztapen prozedurarekin kontsultak eta gertakariak:

conscgp@tesoro.mineco.es

 • Kontsultak eta gertakari teknikoak:

secad@tesoro.mineco.es

Idatzi posta elektronikoan, zehaztu zehatzago eta sortu zaion arazoa eta erantsi gertakariaren pantaila-irudiak, bere konponbidea azkar errazteko.

15. ¿Cómo justifico ante una autoridad pública la constitución de una garantía o ante mi banco o aseguradora la cancelación de una garantía?

El sistema SECAD permite la consulta telemática, tanto a las autoridades públicas como a bancos y entidades aseguradoras, del estado de las garantías constituidas ante la Caja General de Depósitos. Al tener todas estas entidades la posibilidad de comprobar directamente la situación de garantía constituida y en vigor, o de garantía cancelada, ya no sería necesario presentar ningún certificado o documento justificativo (ya sea en formato electrónico o en papel).

No obstante, para cubrir cualquier eventualidad, SECAD genera tanto un justificante de constitución de garantía (en el momento de la constitución), como un justificante de cancelación de la misma (cuando se haya cancelado parcial o totalmente) en formato pdf y que constará de firma electrónica mediante CSV (Código Seguro de Verificación) que es posible descargar a través de SECAD. Dicho justificante tendrá la consideración de copia auténtica y tendrá plena validez frente a cualquier administración pública a la que sea presentado.

16. SECAD está inoperativo y no es posible su uso para constituir una garantía. ¿Qué puedo hacer?

SECAD es una aplicación con funcionamiento 24x7, por lo que cualquier incidencia que afecte a su funcionamiento se resolverá en un corto espacio de tiempo, no obstante, cuando la entidad bancaria o aseguradora se encuentre en una situación de urgencia a la hora de constituir una garantía, podrá acudir a cualquiera de las oficinas de la Caja para la constitución de la misma de forma presencial.

17. ¿Qué sucursales de la Caja General del Tesoro se encuentran incorporadas al sistema SECAD para tramitación telemática de órdenes de cancelación?

Se han incorporado al sistema SECAD la siguiente relación de sucursales de la Caja General del Tesoro en las Delegaciones de Economía y Hacienda:

 • Barcelona
 • Cáceres
 • Cartagena
 • Ceuta
 • Ciudad Real
 • Córdoba
 • Gerona / Girona
 • Gijón
 • Jaén
 • La Coruña / A Coruña
 • La Rioja
 • Lérida / Lleida
 • León
 • Murcia
 • Orense / Ourense
 • Oviedo
 • Santa Cruz de Tenerife
 • Santander
 • Sevilla
 • Soria
 • Teruel
 • Toledo
 • Valencia
 • Valladolid

Las autoridades tienen la obligación de presentar a través del sistema informático SECAD las órdenes de cancelación de garantías y depósitos (constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2000) dirigidas a dichas sucursales.