Pagaments del Tresor

A través d'aquesta pestanya podreu obtenir el model per designar un compte bancari en el qual vulgueu rebre pagaments que el Tresor us hagi de fer, i també donar de baixa comptes designats anteriorment. Aquests comptes bancaris es registraran en el Fitxer Central de Tercers que conté les dades dels beneficiaris dels pagaments del Tresor.

Podreu consultar quins comptes bancaris teniu donats d'alta en el Fitxer Central de Tercers a través d'aquesta web sempre que sigui persona física i disposeu de certificat electrònic.

A més, podreu accedir al sistema de consulta de pagaments del Tresor a través del qual sabreu els pagaments percebuts, i també els que tingueu pendents de percebre i la proposta dels quals hagi estat tramitada completament pel Ministeri corresponent.