Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 0,60% O 1,85% O 5,75% (VR 12a 10m) O 2,70% O 3,45%
Data de la subhasta 17/10/2019 19/09/2019 19/09/2019 03/10/2019 05/09/2019
Data de venciment 31/10/2029 30/07/2035 30/07/2032 31/10/2048 30/07/2066
Data de liquidació 22/10/2019 24/09/2019 24/09/2019 08/10/2019 10/09/2019
Nominal sol·licitat 2.827,07 1.395,14 1.485,19 1.279,35 1.221,57
Nominal adjudicat 1.152,07 805,14 885,19 749,05 995,57
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 146,828 166,229 9,213 0,002
Preu mínim acceptat 103,390 117,870 167,330 142,110 167,010
Tipus d’interès marginal 0,256 0,658 0,372 1,018 1,464
Preu mitjà ex-cupó 103,426 118,025 167,574 142,568 167,832
Reu mitjà 103,636 118,305 168,454 145,098 168,232
Tipus d’interès mitjà 0,253 0,649 0,358 1,003 1,447
Adjudicat al marginal 622,00 160,00 35,00 20,00 503,00
1er preu no admès 103,380 117,840 167,310 142,100 167,000
Volum peticions a aquest preu 250,00 30,00 5,00 12,80 15,00
Peticions no competitives 0,06 0,14 0,19 1,05 0,57
Efectiu sol·licitat 2.925,98 1.646,04 2.496,42 1.848,08 2.045,83
Efectiu adjudicat 1.193,72 952,03 1.490,33 1.085,83 1.670,30
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 173,705 280,019 13,368 0,003
Percentatge de prorrateig - - - - -
Ràtio de cobertura 2,45 1,73 1,68 1,71 1,23
Anterior tipus marginal 0,132 0,890 0,608 1,286 3,036