Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 0,60% O 1,85% O 2,70% O 3,45%
Data de la subhasta 05/12/2019 09/01/2020 05/12/2019 21/11/2019
Data de venciment 31/10/2029 30/07/2035 31/10/2048 30/07/2066
Data de liquidació 10/12/2019 14/01/2020 10/12/2019 26/11/2019
Nominal sol·licitat 1.951,42 1.870,51 830,05 1.061,08
Nominal adjudicat 1.316,42 1.214,11 510,05 856,08
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 80,85 98,664
Preu mínim acceptat 101,450 114,350 132,610 158,800
Tipus d’interès marginal 0,449 0,859 1,332 1,637
Preu mitjà ex-cupó 101,556 114,463 132,741 159,487
Reu mitjà 101,626 115,313 133,041 160,607
Tipus d’interès mitjà 0,438 0,852 1,327 1,622
Adjudicat al marginal 100,00 120,00 25,00 45,00
1er preu no admès 101,430 114,340 132,560 158,760
Volum peticions a aquest preu 20,00 40,00 10,00 5,00
Peticions no competitives 0,42 0,11 0,04 0,08
Efectiu sol·licitat 1.980,37 2.153,60 1.101,29 1.699,42
Efectiu adjudicat 1.337,47 1.399,62 678,39 1.373,39
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 107,57 158,461
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 1,48 1,54 1,63 1,24
Anterior tipus marginal 0,414 0,705 1,018 1,464