Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 1,45% O 1,85% O 2,70% O 3,45%
Data de la subhasta 23/05/2019 20/06/2019 09/05/2019 08/11/2018
Data de venciment 30/04/2029 30/07/2035 31/10/2048 30/07/2066
Data de liquidació 28/05/2019 25/06/2019 14/05/2019 13/11/2018
Nominal sol·licitat 1.972,76 2.117,53 1.047,39 1.899,15
Nominal adjudicat 1.497,76 1.487,53 800,39 800,00
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 316,67 [1] 0,00 178,79
Preu mínim acceptat 105,730 114,320 112,350 110,350
Tipus d’interès marginal 0,845 0,890 2,130 3,036
Preu mitjà ex-cupó 105,789 114,440 112,614 110,492
Reu mitjà 104,916 115,010 114,054 111,492
Tipus d’interès mitjà 0,839 0,883 2,119 3,030
Adjudicat al marginal 100,00 267,00 65,00 463,86
1er preu no admès 105,720 114,310 112,330 110,320
Volum peticions a aquest preu 20,00 65,00 25,00 15,00
Peticions no competitives 0,76 0,53 0,39 0,15
Efectiu sol·licitat 2.087,52 2.431,89 1.192,55 2.112,31
Efectiu adjudicat 1.585,85 1.710,24 912,50 891,24
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 335,35 [1] 0,00 199,33
Percentatge de prorrateig - - - 40,29
Ràtio de cobertura 1,32 1,42 1,31 2,37
Anterior tipus marginal 0,945 1,475 2,367 2,674