Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 1,45% O 1,85% O 2,70% O 3,45%
Data de la subhasta 04/04/2019 11/04/2019 07/03/2019 08/11/2018
Data de venciment 30/04/2029 30/07/2035 31/10/2048 30/07/2066
Data de liquidació 09/04/2019 16/04/2019 12/03/2019 13/11/2018
Nominal sol·licitat 2.442,84 1.644,43 911,32 1.899,15
Nominal adjudicat 1.812,84 1.249,43 606,32 800,00
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 340,48 0,01 120,11 178,79
Preu mínim acceptat 103,070 102,810 107,010 110,350
Tipus d’interès marginal 1,125 1,652 2,367 3,036
Preu mitjà ex-cupó 103,107 102,997 107,128 110,492
Reu mitjà 103,387 103,207 108,108 111,492
Tipus d’interès mitjà 1,121 1,639 2,362 3,030
Adjudicat al marginal 145,00 50,00 110,00 463,86
1er preu no admès 103,060 102,790 107,000 110,320
Volum peticions a aquest preu 20,00 5,00 15,00 15,00
Peticions no competitives 0,34 1,28 1,32 0,15
Efectiu sol·licitat 2.524,17 1.694,55 982,56 2.112,31
Efectiu adjudicat 1.874,05 1.288,90 655,24 891,24
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 352,01 0,01 129,85 199,33
Percentatge de prorrateig - - - 40,29
Ràtio de cobertura 1,35 1,32 1,50 2,37
Anterior tipus marginal 1,108 1,864 2,601 2,674