Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 10/12/2019 03/12/2019 10/12/2019 03/12/2019
Data de venciment 06/03/2020 12/06/2020 11/09/2020 04/12/2020
Data de liquidació 13/12/2019 06/12/2019 13/12/2019 06/12/2019
Nominal sol·licitat 1.995,02 2.585,00 3.715,00 7.896,57
Nominal adjudicat 380,00 1.085,00 1.250,00 3.550,94
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 602,518
Preu mínim acceptat 100,136 100,234 100,350 100,455
Tipus d’interès marginal -0,580 -0,443 -0,460 -0,448
Reu mitjà 100,137 100,236 100,353 100,464
Tipus d’interès mitjà -0,584 -0,448 -0,463 -0,456
Adjudicat al marginal 65,00 200,00 510,00 325,00
1er preu no admès 100,135 100,232 100,349 100,454
Volum peticions a aquest preu 75,00 150,00 150,00 575,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,02) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,56)
Efectiu sol·licitat 1.997,56 2.590,82 3.727,41 7.931,16
Efectiu adjudicat 380,52 1.087,55 1.254,39 3.567,31
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 605,309
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 5,25 2,38 2,97 2,22
Anterior tipus marginal -0,592 -0,470 -0,486 -0,446