Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 15/10/2019 08/10/2019 15/10/2019 08/10/2019
Data de venciment 17/01/2020 17/04/2020 10/07/2020 09/10/2020
Data de liquidació 18/10/2019 11/10/2019 18/10/2019 11/10/2019
Nominal sol·licitat 1.980,14 2.887,00 5.155,04 7.341,13
Nominal adjudicat 470,10 801,00 1.590,04 3.780,51
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 40,433 38,70
Preu mínim acceptat 100,146 100,261 100,359 100,477
Tipus d’interès marginal -0,576 -0,495 -0,484 -0,469
Reu mitjà 100,147 100,263 100,361 100,482
Tipus d’interès mitjà -0,581 -0,498 -0,486 -0,474
Adjudicat al marginal 100,00 50,00 625,00 100,00
1er preu no admès 100,146 100,260 100,359 100,476
Volum peticions a aquest preu 100,00 151,00 200,00 450,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,04) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,55)
Efectiu sol·licitat 1.982,82 2.894,22 5.172,90 7.374,81
Efectiu adjudicat 470,79 803,10 1.595,75 3.798,68
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 40,579 38,89
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 4,21 3,60 3,24 1,94
Anterior tipus marginal -0,563 -0,558 -0,462 -0,515