Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 18/06/2019 11/06/2019 18/06/2019 11/06/2019
Data de venciment 13/09/2019 06/12/2019 06/03/2020 12/06/2020
Data de liquidació 21/06/2019 14/06/2019 21/06/2019 14/06/2019
Nominal sol·licitat 2.030,19 2.955,21 3.890,00 7.847,79
Nominal adjudicat 420,10 695,00 970,00 4.342,12
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 557,55
Preu mínim acceptat 100,110 100,190 100,291 100,366
Tipus d’interès marginal -0,471 -0,389 -0,403 -0,360
Reu mitjà 100,112 100,191 100,293 100,368
Tipus d’interès mitjà -0,476 -0,392 -0,406 -0,362
Adjudicat al marginal 150,00 240,00 120,00 725,00
1er preu no admès 100,109 100,188 100,290 100,365
Volum peticions a aquest preu 50,00 175,00 50,00 600,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,09) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,55)
Efectiu sol·licitat 2.032,20 2.960,42 3.900,64 7.875,05
Efectiu adjudicat 420,56 696,32 972,84 4.358,05
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 559,60
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 4,83 4,25 4,01 1,81
Anterior tipus marginal -0,486 -0,396 -0,376 -0,334