Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Import en milions d’Euros)
5 ANYS 10 ANYS 15 ANYS
Informació B €i 0,15% O €i 0,65% O €i 0,70%
Data de la subhasta 07/11/2019 03/10/2019 09/05/2019
Data de venciment 30/11/2023 30/11/2027 30/11/2033
Data de liquidació 12/11/2019 08/10/2019 14/05/2019
Nominal sol·licitat 1.653,02 1.220,00 1.124,02
Nominal adjudicat 568,00 524,00 482,02
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 106,98 0,00
Preu mínim acceptat 104,980 112,320 106,310
Tipus d’interès marginal -1,046 -0,807 0,257
Preu mitjà ex-cupó 105,057 112,413 106,461
Reu mitjà 108,134 117,633 108,315
Tipus d’interès mitjà -1,064 -0,817 0,247
Adjudicat al marginal 95,00 279,00 25,00
1er preu no admès 104,970 112,310 106,300
Volum peticions a aquest preu 55,00 60,00 30,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,02) No aceptadas (0,00) 0,02
Efectiu sol·licitat 1.783,00 1.428,94 1.210,36
Efectiu adjudicat 614,01 616,07 521,83
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 125,84 0,00
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 2,91 2,33 2,33
Anterior tipus marginal -1,024 -0,326 0,753