Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Import en milions d’Euros)
5 ANYS 10 ANYS 15 ANYS
Informació B €i 0,15% O €i 1,00% (VR 11a 6m) O €i 0,70%
Data de la subhasta 04/07/2019 06/06/2019 09/05/2019
Data de venciment 30/11/2023 30/11/2030 30/11/2033
Data de liquidació 09/07/2019 11/06/2019 14/05/2019
Nominal sol·licitat 1.600,00 1.456,00 1.124,02
Nominal adjudicat 400,00 476,00 482,02
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Preu mínim acceptat 105,310 114,690 106,310
Tipus d’interès marginal -1,024 -0,259 0,257
Preu mitjà ex-cupó 105,368 114,990 106,461
Reu mitjà 108,412 120,137 108,315
Tipus d’interès mitjà -1,037 -0,283 0,247
Adjudicat al marginal 50,00 45,00 25,00
1er preu no admès 105,300 114,660 106,300
Volum peticions a aquest preu 125,00 130,00 30,00
Peticions no competitives No aceptadas (-) No aceptadas (0,00) 0,02
Efectiu sol·licitat 1.724,97 1.739,32 1.210,36
Efectiu adjudicat 433,57 571,17 521,83
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 4,00 3,06 2,33
Anterior tipus marginal -0,723 0,126 0,753