Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Import en milions d’Euros)
5 ANYS 10 ANYS 15 ANYS
Informació B €i 0,15% O €i 1,00% (VR 11a 6m) O €i 0,70%
Data de la subhasta 04/10/2018 06/06/2019 09/05/2019
Data de venciment 30/11/2023 30/11/2030 30/11/2033
Data de liquidació 09/10/2018 11/06/2019 14/05/2019
Nominal sol·licitat 1.990,02 1.456,00 1.124,02
Nominal adjudicat 410,00 476,00 482,02
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Preu mínim acceptat 104,590 114,690 106,310
Tipus d’interès marginal -0,723 -0,259 0,257
Preu mitjà ex-cupó 104,630 114,990 106,461
Reu mitjà 106,227 120,137 108,315
Tipus d’interès mitjà -0,730 -0,283 0,247
Adjudicat al marginal 65,00 45,00 25,00
1er preu no admès 104,580 114,660 106,300
Volum peticions a aquest preu 190,00 130,00 30,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,02) No aceptadas (0,00) 0,02
Efectiu sol·licitat 2.107,07 1.739,32 1.210,36
Efectiu adjudicat 435,46 571,17 521,83
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 4,85 3,06 2,33
Anterior tipus marginal -0,752 0,126 0,753