Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Import en milions d’Euros)
5 ANYS 10 ANYS 15 ANYS
Informació B €i 0,15% O €i 0,65% O €i 0,70%
Data de la subhasta 04/07/2019 03/10/2019 09/05/2019
Data de venciment 30/11/2023 30/11/2027 30/11/2033
Data de liquidació 09/07/2019 08/10/2019 14/05/2019
Nominal sol·licitat 1.600,00 1.220,00 1.124,02
Nominal adjudicat 400,00 524,00 482,02
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 106,98 0,00
Preu mínim acceptat 105,310 112,320 106,310
Tipus d’interès marginal -1,024 -0,807 0,257
Preu mitjà ex-cupó 105,368 112,413 106,461
Reu mitjà 108,412 117,633 108,315
Tipus d’interès mitjà -1,037 -0,817 0,247
Adjudicat al marginal 50,00 279,00 25,00
1er preu no admès 105,300 112,310 106,300
Volum peticions a aquest preu 125,00 60,00 30,00
Peticions no competitives No aceptadas (-) No aceptadas (0,00) 0,02
Efectiu sol·licitat 1.724,97 1.428,94 1.210,36
Efectiu adjudicat 433,57 616,07 521,83
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 125,84 0,00
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 4,00 2,33 2,33
Anterior tipus marginal -0,723 -0,326 0,753