Calendari de subhastes Bonos i Obligaciones del Estado per a 2019

Subhastes Data límit de presentació [1] Resolució Data pagament [2] Data de desembors ament [3]
GENER 02.01.2019 03.01.2019 07.01.2019 08.01.2019
  16.01.2019 17.01.2019 21.01.2019 22.01.2019
FEBRER 06.02.2019 07.02.2019 11.02.2019 12.02.2019
  20.02.2019 21.02.2019 25.02.2019 26.02.2019
MARÇ 06.03.2019 07.03.2019 11.03.2019 12.03.2019
  20.03.2019 21.03.2019 25.03.2019 26.03.2019
ABRIL 03.04.2019 04.04.2019 08.04.2019 09.04.2019
  10.04.2019 11.04.2019 15.04.2019 16.04.2019
MAIG 08.05.2019 09.05.2019 13.05.2019 14.05.2019
  22.05.2019 23.05.2019 27.05.2019 28.05.2019
JUNY 05.06.2019 06.06.2019 10.06.2019 11.06.2019
  19.06.2019 20.06.2019 24.06.2019 25.06.2019
JULIOL 03.07.2019 04.07.2019 08.07.2019 09.07.2019
  17.07.2019 18.07.2019 22.07.2019 23.07.2019
AGOST 31.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 06.08.2019
  13.08.2019 14.08.2019 19.08.2019 20.08.2019
SETEMBRE 04.09.2019 05.09.2019 09.09.2019 10.09.2019
  18.09.2019 19.09.2019 23.09.2019 24.09.2019
OCTUBRE 02.10.2019 03.10.2019 07.10.2019 08.10.2019
  16.10.2019 17.10.2019 21.10.2019 22.10.2019
NOVEMBRE 06.11.2019 07.11.2019 11.11.2019 12.11.2019
  20.11.2019 21.11.2019 25.11.2019 26.11.2019
DESEMBRE 04.12.2019 05.12.2019 09.12.2019 10.12.2019
  11.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 17.12.2019
GENER 2020 08.01.2020 09.01.2020 13.01.2020 14.01.2020
  22.01.2020 23.01.2020 27.01.2020 28.01.2020
[1]. Data de presentació de peticions a les oficines del Banc d'Espanya fins a 14: 00h, 13: 00h a les Illes Canàries.    
[2]. Data de pagament per als no Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España (fins a les 14 hores).  
[3]. Data de desemborsament i càrrec en compte per als Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España.