Alta en el Registre de l'Entitat Gestora

Les Entitats Gestores hauran de donar d'alta en el Registre de Tercers les subscripcions realitzades en nom de tercers, coincidint la data valor de l'alta amb la corresponent data d'abonament en el seu compte en la Central d'Anotacions.