Lletres del Tresor

Són valors de renda fixa a curt termini representats exclusivament per mitjà d´ anotacións a compte. Es van crear en juny de 1987, quan es va posar en funcionament el Mercat de Deute Públic en Anotacions.

Les Lletres s'emeten mitjançant subhasta. L'import mínim de cada petició és de 1.000 euros, i les peticions per import superior han de ser múltiples de 1.000 euros.

Són valors emesos al descompte per la qual cosa el seu preu d'adquisició és inferior a l'import que l'inversor rebrà en el moment del reemborsament. La diferència entre el valor de reemborsament de la Lletra (1.000 euros) i el seu preu d'adquisició serà l' 'interès o rendiment generat per la Letra del Tesoro.

 Actualment el Tesoro emet Letras del Tesoro amb els següents terminis:

     Letras del Tesoro a 3 mesos
     Letras del Tesoro a 6 mesos
     Letras del Tesoro a 9 mesos
     Letras del Tesoro a 12 mesos


Com es tracta de valors a curt termini, les variacions del seu preu en el mercat secundari solen estar bastant reduïdes; per tant, suposen un risc menor per a l´inversor que prevegi o pugui necessitar vendre aquests valors en el mercat abans del seu venciment.