Bons i Obligacions

Són valors emesos pel Tesoro a un termini superior a dos anys. Bonos del Estado i Obligaciones del Estado són iguals en totes les seves característiques llevat del termini, que en el cas dels Bons oscil·la entre 2 i 5 años, mentre que en les Obligacions és superior a 5 anys.

Els Bonos i Obligaciones del Estado s'emeten mitjançant subhasta competitiva. El valor nominal mínim que pot sol·licitar-se en una subhasta és de 1.000 euros i les peticions per imports superiors han de ser múltiples de 1.000 euros.

Actualment el Tesoro emet:

  • Bons a 3 anys
  • Bons a 5 anys
  • Obligacions a 10 anys
  • Obligacions a 15 anys
  • Obligacions a 30 anys